Så arbetar vi

Vi är nyfikna på ditt barn. Alla barn har olika behov och utgångspunkten för oss är respekten för barnet och den hon är. Vi utgår från ditt barns lärstil för att stimulera det på bästa sätt och erbjuda de bästa pedagogiska förutsättningarna.

Det här är I Ur och Skur

Pedagogikens utgångspunkt har sin grund i friluftsliv, utomhuspedagogik och upplevelsebaserat lärande och arbetar efter målen i läroplanen. Barnen upptäcker, leker och upplever med alla sinnen och hela kroppen. Att praktiskt få uppleva stimulerar nyfikenheten, självkänslan, ger kunskap och förståelse.

Barn leker bäst där det finns naturmaterial och växtlighet, barn behöver träd, pinnar, kottar och ytor för att kunna springa och leka. Barnen får prova på olika friluftslivsaktiviteter och grundlägger friluftsfärdigheter som de har nytta av hela livet. De får också en nära relation till naturen och utvecklar kunskap och trygghet att vistas där.

Hitta Vilse

Hitta Vilse är ett överlevnadsprogram för barn. Om ett barn går vilse är det bråttom att hitta det, barn har högre förbränning och de förlorar värme och vätska fortare än en vuxen. Utbildningen attraherar barnens naturliga kreativitet och nyfikenhet. Därför blir utbildningen både spännande och rolig. Vi lär barnen de tre gyllene reglerna om man går vilse i skogen:

  • Krama ett träd
  • Synas och höras (stopptecken, julgranen, visselpipan)
  • Hålla värmen (bygga en koja, behåll alla kläder på)

Med denna kunskap kan barnen själva hitta rätt om de gått vilse i sin hemmiljö. Det kan handla om så enkla saker som att gå till en tänd lampa hos grannen.

Trygghet och trivsel

Vi skapar trygghet och trivsel genom att ta hand om varandra. Vi tror på att ha en nära relation med våra barn  – och det får vi naturligt på den lilla förskolan. Vi finns alltid nära och vi lyssnar på barnet och dig som förälder och är lyhörda för varje barns behov.

Vi går hit med glädje och har tydliga förväntningar på varandra. Detta märks genom vårt arbete med ett positivt förhållningssätt och tydligt ledarskap som varje grupp arbetar med. Med tydliga regler för hur vi ska vara mot varandra underlättar våra dagliga kontakter.

Pedagogisk dokumentation

Barnets utveckling och lärande dokumenteras och följs av en mentor och läggs på Unikum, vår digitala lärplattform. Vi bjuder in till utvecklingssamtal där vi tillsammans samtalar kring vad som stimulerar ditt barns lärande på bästa sätt.