Om oss

På Höjdens förskola i Ödåkra får barnen en unik möjlighet att vara så nära naturen som möjligt. Med skogens hjälp stimuleras alla barnens sinnen och att vara rädd om sin närmiljö blir tidigt en värdefull kunskap.

Vi består av två avdelningar med totalt cirka 35 barn, Knoppen för barn i åldern 1-3 år och Knytte och Mulle för 3-5-åringar. Vi erbjuder mycket utevistelse och en nära kontakt med naturen. Barnen får många olika naturupplevelser, där alla sinnen stimuleras. De yngsta barnen ges möjlighet att sova ute året om. Alla barnen blir medlemmar i Friluftsfrämjandet och har tillgång till hela Friluftsfrämjandets utbud av aktiviteter i hela landet.

Vi är rädda om naturen

Friluftsfrämjandets pedagogiska figurer Knoppen, Knytte, Skogsmulle, Skrinna, Laxe och Fjällfina hjälper barnen på ett roligt sätt att få mer kunskap om naturen och en ökad medvetenhet om att vara rädd om naturen. Varje vintersäsong erbjuds de äldsta barnen att åka skridskor minst åtta tillfällen per säsong.

Förskolans profil

I UR och SKUR bygger på Friluftsfrämjandets verksamhetsidé utifrån barns behov av lek, kunskap och rörelse som tillfredsställs med vistelse i naturen. Barn klättrar, kryper, hänger och åker skridskor. Inlärningen sker naturligt utifrån varje barns utveckling. De tränar kroppen, muskler, hjärta och hjärna.

Flera forskningsresultat visar att barn som vistas utomhus är friskare än barn som mestadels vistas inomhus. Undersökningen visar också att utomhus har barnen bättre koncentrationsförmåga, kroppsstyrka och balansförmåga. Vårt främsta mål är att rusta våra barn till initiativrika, kunskapssökande barn med självkänsla och livsglädje.

Våra förskolor och skolor i Ödåkra

Ödåkra är en liten ort utanför Helsingborg som har cirka 5000 invånare med landsbygden, Fleninge och Väla by. I området finns våra två kommunala grundskolor, Gläntanskolan och Svensgårdsskolan, med elever i åldrarna 6-16 år.

Vi har även fem kommunala förskolor i Ödåkra – Höjdens förskola, Sagoträdets förskola, Snöbollsgatans förskola , Tuvehagens förskola och Vintergatans förskola. Tillsammans har vi utformat en pedagogisk plattform som genomsyrar alla våra förskolor, där vi tydliggjort vår gemensamma barnsyn, kunskapssyn och pedagogroll.

Våra förskolor och skolor arbetar utifrån Helsingborgs stads skolors gemensamma vision och värdegrund, för att alla barn ska lyckas. Totalt har vi cirka 850 barn från 1-16 år.