Jobba hos oss

I Ur och Skur Höjdens förskola är en av Helsingborgs stads skolor. Helsingborgs stads skolor består av drygt hundra kommunala grundskolor, förskolor, särskolor och gymnasieskolor.

 Pedagog och barn sitter bredvid varandra på ett trästock.

Pedagogik utomhus.

I Helsingborgs stads skolor tror vi på ett kollegialt lärande mellan både verksamheter och kollegor och på ett smart resursoptimerat stöd. Det ser vi som viktiga framgångsfaktorer för att du ska kunna fokusera på ditt uppdrag. Vi vill att du ska lyckas.

På Höjdens förskola jobbar vi med utomhuspedagogik. Med utomhuspedagogik som redskap tillgodoser vi barnens möjlighet till rörelse och stimulerar deras tänkande, samtidigt som vi levandegör läroplanens intentioner. Utöver detta får barnen med sig viktiga kunskaper och värderingar kring natur och miljö som de med stolthet bär med sig vidare i livet.

Som medarbetare på Höjdens förskola är du en del i vårt gemensamma arbete med att skapa den bästa skolan för varje barn och elev i Helsingborg.